Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2020

30-06-2021

I årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2020 er der bl.a. fokus på implementeringen af samlerapportering, samt hvilke typer af utilsigtede hændelser der blev rapporteret med relation til COVID-19.

I årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2020 kan man bl.a. læse, hvilke typer af utilsigtede hændelser der blev rapporteret med relation til COVID-19. Man kan også læse om, hvordan læring af erfaringerne fra epidemiens første bølge, bl.a. en virtuel temadag blev delt på tværs af sundhedsvæsenet. Derudover er der rapporteret markant flere utilsigtede hændelser i landets kommuner i 2020 efter implementeringen af samlerapportering i 2020.

Læs årsberetning for DPSD 2020