Lægefaglig journalføring

16-07-2021

Denne pjece indeholder gode råd og regler for korrekt lægefaglig journalføring. Pjecen indeholder blandt andet oversigter over, hvad der skal dokumenteres i journalen, hvem der har ansvaret, og principper for patientsikker journalføring. 

Læs pjecen: "Lægefaglig journalføring" (pdf)