De vigtigste ændringer og præciseringer i journalføringsbekendtgørelsen

16-07-2021

De vigtigste ændringer og præciseringer i journalføringsbekendtgørelsen af den 1. juli 2021 og de fem sektorspecifikke vejledninger

Journalen er et vigtigt arbejdsredskab for det sundhedsfaglige personale. Journalerne bidrager til patientsikkerheden ved at skabe kontinuitet og indsigt i behandlingsforløbene, og de er afgørende for den faglige kommunikation i sundhedsvæsenet. 

De vigtigste ændringer og præciseringer i journalføringsbekendtgørelsen af den 1. juli 2021 og de fem sektorspecifikke vejledninger