Optikervirksomheder: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

26-08-2019

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 81 sundhedsfaglige tilsyn med optikervirksomheder. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som vi har identificeret på baggrund af tilsynene.

Få inspiration til mere læring og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om optikervirksomheder.