Beretning for udvalgte dele af styrelsens virksomhed

20-09-2017

I denne beretning er samlet redegørelser for patientklager, sagsbehandlingstider, nævnenes virksomhed (inkl. henvisninger til uddybende beretninger), styrelsens afgørelser af klager, dialog hos regionerne, Det Rådgivende Praksisudvalg, patientrettighedsklager, klager over Udbetaling Danmarks afgørelser samt styrelsens arbejde inden for international sygesikring.

Læs årsberetningen