Samlerapportering kan være med til at skabe bedre patientsikkerhed

07-11-2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har undersøgt, om samlerapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarbejde, samtidig med at det bliver lettere at rapportere utilsigtede hændelser.

Samlerapportering er en ny og enklere måde at rapportere utilsigtede hændelser på. I stedet for at de kommunale medarbejdere skal finde en computer og rapportere utilsigtede hændelser enkeltvist til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), skal de registreres på et papirskema og blot skrive nogle få oplysninger for hver hændelse.

Læs Samlerapportering - Evaluering af pilotprojekt i 10 kommuner