Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2016

20-03-2017

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2016. Det er det første hele år, styrelsen laver årsrapport for, da Styrelsen for Patientsikkerhed blev dannet i oktober 2015.

Styrelsen for Patientsikkerhed opnåede i 2016 97,5 procent målopfyldelse i resultatkontrakten. Det vurderes som meget tilfredsstillende for et første år, hvor forberedelsen af en ny tilsynsstruktur samt oprettelsen af et nyt kontor for klagesagsbehandling i Aarhus har fyldt meget.

2016 indeholdt også en prioritering af at nedbringe puklen af ældre verserende sager, og det er lykkedes at nedbringe antallet af de klagesager med mere end 1.000 sager i forhold til målsætningen. Opfyldelsen af den målsætning er en prioritering, der på sigt skal føre til kortere sagsbehandlingstid for klagesager.

Link: Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2016