Borger- og patientinddragelsesstrategi

03-05-2017

Strategien for borger- og patientinddragelse har til formål, at inddrage borgeres oplevelser og viden til at kvalificere styrelsens arbejde for at øge patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerheds inddragelsesstrategi er en delstrategi, der er underordnet styrelsens organisationsstrategi. Inddragelsesstrategien understøtter styrelsens mission: Vi arbejder for, at det er trygt at være patient og styrelsens vision: Et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Strategiperioden løber fra 2016 til 2019.

Formålet med at inddrage borgeres oplevelser og viden er at kvalificere styrelsens arbejde for at øge patientsikkerheden. Inddragelsen skal samtidig gøre styrelsens indgange for borgere mere brugervenlige og øge kendskabet til styrelsens rolle i offentligheden.

Læs borger- og patientinddragelsesstrategien