Redegørelse for blodproduktområdet 2016

16-06-2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2016 overtaget sekretariatsbetjeningen af Transfusionsmedicinsk Råd. Det er både styrelsens og Transfusionsmedicinsk Råds ambition at udvise åbenhed og gennemsigtig omkring arbejdsprogrammet og væsentlige tjenesteydelser fra blodbankerne. Det afspejles i redegørelsen for 2016.

Redegørelsen for blodproduktområdet indeholder oplysninger om blodcentrenes tappevirksomhed, hvilket bl.a. omfatter antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmaferesetapninger, udviklingen i antallet af transfusioner og anvendelsesprofiler for henholdsvis erytrocyt-, trombocyt- og plasmaenheder herunder mængden af plasma leveret til videre forarbejdning med henblik på fremstilling af plasmaderivater (albumin og immunoglobulin) samt salget af sidstnævnte.

Redegørelsen indeholder også oplysninger om fund af smittemarkører og tilbagekaldelser af blodkomponenter, samt alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser, som en del af den årlige redegørelse om tappevirksomhed.

Læs hele redegørelsen for blodproduktområdet 2016