Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2015

08-04-2016

Der blev i 2015 rapporteret godt 183.000 utilsigtede hændelser.

DPSD årsberetningen for 2015 er delt i to publikationer:

DPSD Årsberetningen 2015 indeholder en opgørelse over Styrelsen for Patientsikkerheds læringsaktiviteter, herunder publikationer, partnerskaber, undervisningsaktiviteter og tal fra 2015.

Bidrag fra sundhedsvæsenet 2015 indeholder oplysninger om kommuners-, regioners- og private sygehuses lokale patientsikkerhedsarbejde.