Synkebesvær (dysfagi) - National klinisk retningslinje - i høring

12-10-2015

Styregruppen og nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer har tiltrådt, at der udarbejdes en national klinisk retningslinje vedr. synkebesvær (dysfagi). Arbejdet er sat i gang, og det forventes, at retningslinjen kan publiceres i januar 2016.

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. synkebesvær (dysfagi)

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Høringsportalen

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Vejledning til MAGIC

Sådan kommer du i gang med MAGIC