Årsrapport om humane væv og celler 2014

07-10-2015

I 2014 havde i alt 64 vævscentre og 28 gynækologiske klinikker tilladelse af Sundhedsstyrelsen til håndtering af humane væv og celler. Der blev observeret en generel stigning i vævscentrenes aktiviteter. Det samme gjorde sig gældende for de gynækologiske klinikker.

I 2014 havde i alt 64 vævscentre og 28 gynækologiske klinikker tilladelse af Sundhedsstyrelsen til håndtering af humane væv og celler.

Antallet af vævscentre er opgjort pr. tilladelse, selvom et vævscenter kan råde over flere sites. Desuden kan et vævscenter have tilladelse til at udføre testning i eget regi, da testning med henblik på frigivelse af humane væv og celler er påkrævet jf. Vævsloven.

I 2014 blev der observeret en generel stigning i vævscentrenes aktiviteter. Det samme gjorde sig gældende for de gynækologiske klinikker.

Sundhedsstyrelsen stiller krav til kvaliteten og sikkerheden af de humane væv og celler, der bliver brugt i Danmark. Derfor skal vævscentre have en tilladelse for at kunne håndtere humane væv og celler til brug på mennesker. Vævslovens bestemmelser omfatter alene humane væv og celler, der er beregnet til anvendelse i den menneskelige organisme.

Link

Humane væv og celler - årsrapport 2014