Vestimulerende lægemidler

01-12-2015

En tværgående analyse af indberettede formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinsk igangsættelse af fødsler viser, at der hyppigst ses problemer med hyperstimulation af uterus i forbindelse med, at der er givet doser af misoprostol til vaginal administration, som er højere end de anbefalede.

Der er indberettet forskellige typer af utilsigtede hændelser og formodede bivirkninger i forbindelse med brug af vestimulerende lægemidler til igangsættelse af fødsler. Disse omhandler specielt hyperstimulation af uterus i forbindelse med, at der er givet doser af misoprostol til vaginal administration, som er højere end de anbefalede. Der er også beskrevet hyperstimulation af uterus oplevet efter midlertidig hjemsendelse fra hospitalet. Der er ligeledes indberetninger om gravide kvinder, som tidligere havde født ved kejsersnit, der oplevede hyperstimulation af uterus eller uterusruptur efter medicinsk igangsættelse af en fødsel.

Sundhedsstyrelsen udarbejdede på anmodning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i august 2013 en Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Hovedformålet med planen er at øge kvaliteten, sikkerheden og trygheden ved medicinsk igangsættelse af fødsler. Det fremgår bl.a. af planen, at der i 2014-2016 gennemføres tværgående analyser af indberettede formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinsk igangsættelse af fødsler.

Læs artiklen i Sundhedsstyrelsens 'Nyt om bivirkninger, december 2014'.

Læs Lægemiddelstyrelsens rapport Anvendelse af vestimulerende lægemidler til igangsættelse af fødsler (november 2015).