Plejehjemmet Svanepunktet

16-01-2024

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 11. oktober 2023 et påbud efter servicelovens § 150 d til plejehjemmet Svanepunktet.

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder, at plejeenheden skal

a.       sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet (tema 1)

b.       sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2),

c.        sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),

d.       sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5),

e.       sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).

Påbuddet skal være efterlevet senest onsdag den 31. januar 2024.

 

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten