OBS-meddelelser

Pradaxa®-kapsler skal blive i originalpakningen indtil brug

02-07-2019

Der er risiko for doseringsfejl ved håndtering af Pradaxa®, når lægemidlet tages ud af originalpakningen før brugstidspunktet. Pradaxa® skal opbevares i den originale blisterpakke eller plastbeholder for at beskytte mod luftens fugt. Kontakt med fugt gør Pradaxa® ustabilt, og patienten risikerer derfor at få forkert dosis. Lægemidlet må derfor hverken dosisdispenseres eller flyttes fra originalpakning til doseringsæske før brug.

Korrekt dosering af Pradaxa® er vigtig

Pradaxa® er et antikoagulant (blodfortyndende lægemiddel), som anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. Forkert dosering af blodfortyndende lægemidler kan være livsfarligt, da det øger risikoen for blødning eller blodpropper.

Styrelsen for Patientsikkerhed modtager løbende rapporter om utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), hvor det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa® er taget ud af originalpakningen og lagt i doseringsæsker.

Vigtigt ved håndtering af Pradaxa®

Når du hjælper patienter med håndtering af medicin, bør du være særligt opmærksom på, at Pradaxa® opbevares i den originale blisterpakning eller beholder.

Er patienten selv ansvarlig for medicinen, bør det sikres, at patienten er informeret om vigtigheden af den korrekte opbevaring.

Når Pradaxa® ikke er dispenseret sammen med patientens øvrige medicin, er der øget risiko for, at medicinen glemmes. Vær derfor særligt opmærksom på, at patienten fortsat får sin Pradaxa®.

På apoteket kan man gratis få en særlig doseringsæske til Pradaxa®, hvor kapslerne forbliver i den originale blisterpakning. Denne kan med fordel anvendes og opbevares ved siden af doseringsæsken med patientens øvrige medicin.

Fakta

De blodfortyndende lægemidler er én af de syv lægemiddelgrupper, som Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som Risikosituationslægemidler. Det betyder, at det ud over lægemidlet selv ofte er de situationer, lægemidlerne bliver brugt i, der fører til fejl.

Kilder

  • Pradaxa: EPAR – produktinformation EMA