OBS-meddelelse

Vær opmærksom på risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke

09-11-2018

Der er risiko for doseringsfejl ved ordination med Xarelto® (Rivaroxaban) Startpakke, da medicinhåndteringsmoduler ikke kan håndtere komplekse doseringer. Startpakken indeholder tabletter med to forskellige styrker.

Det Fælles Medicinkort (FMK), MedCom, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder med risikomanagerne i landets regioner og producenten af Xarelto®, Bayer, om at afklare, hvordan fejldoseringen opstår, med henblik på at løse problemet.

Imens afklaringen foregår, opfordres læger til at have skærpet opmærksomhed ved ordination af Xarelto® Startpakke.

Det blodfortyndende lægemiddel Xarelto® kom på markedet som en startpakke i august 2018. Xarelto® Startpakke er beregnet til behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli samt forebyggelse af recidiverende DVT og lungeemboli. Startpakken indeholder henholdsvis 42 stk. á 15 mg tabletter og 7 stk. á 20 mg tabletter. Den anbefalede dosering er:

initialt 15 mg 2 gange daglig i tre uger, derefter 20 mg 1 gang daglig. Den efterfølgende behandling vil afhænge af den enkelte patient.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i utilsigtede hændelser og via henvendelser erfaret, at der er risiko for doseringsfejl ved ordination af Xarelto® Startpakke. Ikke alle medicinmoduler kan håndtere, at der pga. de to forskellige styrker af tabletter i samme pakning kræves to forskellige doseringer i en ordinationsperiode. Det er vigtigt, at doseringsanvisningen er entydig med hensyn til styrken af tabletterne.

Vigtigt