Nye regler forbedrer adgangen til patientjournaler fra ophørte behandlingssteder

21-06-2024

Fra 1. juli 2024 får Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at påbyde leverandører af journalsystemer til sundhedsvæsenet at udlevere patientjournaler, hvis et behandlingssted lukker. Ændringen skal sikre, at patientjournalerne bliver tilgængelige, hvis et behandlingssted forsømmer at overdrage journalerne, fx ved konkurs.

Patientjournalen er et vigtigt arbejdsredskab i alle typer af sundhedsfaglig behandling. Når et behandlingssted som fx en speciallægepraksis eller en tandlægeklinik lukker, er det vigtigt, at patienternes journaler kan blive overført til det eller de nye behandlingssteder, der overtager behandlingen af de berørte patienter.

Hvis et behandlingssted ophører uden at blive videreført af en ny ledelse, er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal have udleveret patientjournalerne fra det ophørte behandlingssted. I nogle tilfælde har det været vanskeligt at få overført patientjournaler ved lukning af behandlingssteder, fx hvis et behandlingssted er gået konkurs. Det kan få betydning for patientsikkerheden, fordi oplysninger i patientjournalerne, der er vigtige for patienternes videre behandling, ikke er tilgængelige.

For at sikre patienterne får Styrelsen for Patientsikkerhed nu mulighed for at påbyde databehandlere, dvs. leverandører af praksissystemer og andre journalsystemer, at udlevere journaler fra ophørte behandlingssteder. Det fremgår af en ændring til journalføringsbekendtgørelsen, som træder i kraft 1. juli 2024. Ændringen fremgår af § 49 i bekendtgørelsen.

I praksis vil ændringen betyde, at den it-virksomhed, der står for driften af journalsystemet på en klinik, som går konkurs, kan blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed og få påbud om at udlevere de patientjournaler, som den pågældende klinik har lagret i journalsystemet.

Denne nye mulighed skal sikre patienterne mod, at deres journaler bliver utilgængelige, så en ny behandler ikke har adgang til vigtige oplysninger om patienterne og deres behandling.

Læs journalføringsbekendtgørelsen