Lettere overdragelse af patientjournaler ved ejerskifte af tandlægeklinikker

21-06-2024

Fra 1. juli 2024 bliver det lettere at overdrage patientjournaler fra en tandlæge til en anden, når en tandlægeklinik skifter ejer.

Når en tandlægeklinik overgår til en ny ejer, har det hidtil været et krav, at tandlægen indhentede samtykke fra hver enkelt af klinikkens patienter til at overdrage patientjournalen til den nye tandlæge. Det har fremgået af journalføringsbekendtgørelsen og vejledningen om journalføring på det tandfaglige område, der beskriver tandlægers ansvar og pligter i forbindelse med patientjournaler.

Nu bliver reglerne ændret, så det bliver lettere at overdrage patientjournaler til en ny ejer ved salg eller anden overdragelse af en tandlægeklinik. Fra 1. juli 2024 skal tandlægen blot informere patienterne om, at deres patientjournaler bliver overdraget til en ny klinikejer. Patienterne har ret til at sige nej til at få overført deres journaler, hvis de ikke ønsker det, men de skal altså ikke længere aktivt give deres samtykke.

Ændringen skal gøre proceduren ved ejerskifte enklere, så tandlæger ikke skal bruge unødig tid på bureaukrati ved overdragelse af tandlægeklinikker.

Læs vejledningen om journalføring på det tandfaglige område