Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn med smerteklinikker

05-07-2024

I perioden 2023-2024 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 23 sundhedsfaglige tilsyn med regionale og private smerteklinikker. Observationer fra tilsynene viser, at en biopsykosocial tilgang, hvor man forstår kroniske smerter som et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer, kan mindske forbruget af afhængighedsskabende lægemidler og øge livskvaliteten for patienterne.

Fra 2023 til 2024 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed en række sundhedsfaglige tilsyn med private og regionale smerteklinikker. Baggrunden var, at smertepatienter ofte bliver behandlet med afhængighedsskabende lægemidler som fx opioider og benzodiazepiner, som kan skabe årelang afhængighed.

Erfaringerne fra tilsynene med smerteklinikker viser, at særligt tværfaglige klinikker havde fokus på at forebygge afhængighed af medicin og på at give patienterne værktøjer til at håndtere deres smerter på andre måder end ved medicinering. På en del klinikker havde man gode erfaringer med at hjælpe patienter ud af afhængighed og give dem redskaber til at håndtere deres situation uden stærk smertestillende medicin.

Ved 15 ud af 23 tilsyn med smerteklinikker var der ingen problemer af betydning for patientsikkerheden i forhold til de målepunkter, tilsynet tog udgangspunkt i. Ved syv tilsyn var der mindre problemer, og ved et enkelt tilsyn var der større problemer af betydning for patientsikkerheden, som udløste et påbud til den pågældende klinik om at rette op på problematiske forhold. 

”Smerteklinikkernes patienter er typisk henvist efter længere tid med smerter, der ikke har kunnet afhjælpes ved andre tiltag, fx ved behandling hos egen læge eller fysioterapeut. Afhængighedsskabende medicin som opioider er ofte en del af behandlingen og kan være forbundet med alvorlige patientsikkerhedsmæssige risici. Observationer fra tilsynene peger på gode erfaringer med en biopsy­kosocial tilgang, der ud over farmakologisk behandling omfatter forebyg­gende eller rehabiliterende non-farmakologisk behandling. Denne tilgang kan være med til at mindske forbruget af afhængighedsskabende lægemidler og øge livskvaliteten for mennesker med kroniske smerter,” siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs erfaringsopsamlingen om sundhedsfaglige tilsyn på smerteklinikker her