Ny, revideret udgave af pjecen 'Korrekt håndtering af medicin'

01-09-2023

En revideret 3. udgave af pjecen ’Korrekt håndtering af medicin’ afspejler ændrede anbefalinger om dosispakket medicin.

Brugen af dosispakket medicin er i stigning efter et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter, herunder kommuner og apoteker.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil gerne understøtte denne udvikling og justerer derfor sine anbefalinger om dosispakket medicin efter en vurdering af, hvad der er hensigtsmæssigt og patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, når sundhedspersoner håndterer medicin for borgere og patienter.

Ændringerne har affødt en revision af pjecen ’Korrekt håndtering af medicin’, der er et værktøj for personale og ledelse i plejesektoren, på bosteder og andre institutioner uden for sygehusene, hvor personalet håndterer medicin.

Ændrede anbefalinger

Hidtil har styrelsen anbefalet, at plejepersonale, der håndterer dosispakket medicin for borgere og patienter, kontrollerer, at antallet af tabletter i dosisposen til det første døgn er i overensstemmelse med medicinlisten. Denne anbefaling udgår i den nye udgave af ’Korrekt håndtering af medicin’.

Som noget nyt fremgår det af den nye udgave af ’Korrekt håndtering af medicin’, at tabletter kan fjernes fra dosisposer eller doseringsæsker, hvis de kan identificeres sikkert og entydigt. Ellers skal al medicinen i den eller de berørte dosisposer eller rum i doseringsæsken kasseres, og medicinen skal dispenseres på ny.

Patientsikre arbejdsgange er vigtige

"Inden for de seneste år har der været stor opmærksomhed omkring dosispakket medicin, og vi har løbende holdt øje med udviklingen, bl.a. ved at monitorere rapporterede utilsigtede hændelser. På den baggrund vurderer vi, at dosispakket medicin kan være med til at øge sikkerheden, når patienter og plejepersonale skal håndtere medicin," siger Dorthe Eberhardt Søndergaard, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Vores anbefalinger i den nye udgave af ’Korrekt håndtering af medicin’ afspejler, hvad vi vurderer er patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. I den forbindelse er det fortsat vigtigt at understrege, at der på plejehjem, bosteder og andre behandlingssteder skal være patientsikre arbejdsgange og klare instrukser til personalet, der understøtter sikker håndtering af medicin, uanset om der er tale om dosispakket medicin eller ej."

Den reviderede udgave af ’Korrekt håndtering af medicin’ vil i første omgang være tilgængelig på Styrelsen for Patentsikkerheds hjemmeside. Pjecen vil indtil videre ikke være tilgængelig i trykt format, men kan printes fra vores hjemmeside.

Se den nye udgave af ’Korrekt håndtering af medicin’