Stor stigning i indsamling af plasma til fremstilling af lægemidler i Danmark

26-10-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop offentliggjort den årlige rapport for blodproduktområdet, der indeholder information om blod og blodkomponenter i Danmark. Rapporten viser bl.a. en stigning på 24 procent i antallet af plasmatapninger til fremstilling af lægemidler.

Styrelsen for Patientsikkerheds rapport for blodproduktområdet i 2022 indeholder oplysninger om bl.a. antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmatapninger i Danmark samt det tilhørende forbrug og anvendelse af blodprodukter inden for sundhedsvæsnet.

I 2022 var der mere end 127.000 bloddonorer, som donerede blod eller plasma. Det er en stigning på 5,3 procent i forhold til 2021. Hver doner har i 2022 i gennemsnit leveret 2,5 tapninger, svarende til ca. 315.00 tapninger samlet set.

Rapporten viser, at selvom blodbankernes tappevirksomhed primært har været styret af behovet for røde blodlegemer på de danske hospitaler, har et stigende forbrug af oprenset albumin og immunglobulin betydet, at Danmark nu har fokus på at være selvforsynende med plasma til fremstilling af disse vitale lægemidler.

Regionerne har i det lys igangsat et plasmafereseprogram og etableret plasmacentre med mål om at styrke selvforsyningsgraden inden for plasma til lægemiddelfremstilling. Denne udvikling er ikke kun vigtig for den nationale lægemiddelforsyning men også et vigtigt skridt for at styrke og sikre Danmarks position på det internationale marked og inden for global sundhedsinnovation.

Antallet af donortapninger til plasma til fraktionering, som udelukkende anvendes til fremstilling af lægemidler (dvs. albumin og immunglobulin), steg i 2022 med 24 %.

Rapportens data er baseret på regionernes egne oplysninger, som de årligt indrapporterer til styrelsen. 

Læs rapporten om blodproduktområdet 2022

Fakta

  • I 2022 blev der foretaget 315.964 tapninger, hvilket er 8,2 procent mere end året før.
  • Antallet af plasmatapninger til fremstilling af lægemidler (PFF-tapninger) steg med hele 24 procent i 2022.
  • Den totale mængde plasma til lægemiddelproduktion i 2022 udgjorde hele 118 tons, hvilket er en stigning på 16 procent.
  • Selvforsyningsgraden for plasma til fremstilling af albumin var 137 procent i 2022.
  • Selvforsyningsgraden for plasma til fremstilling af immunglobulin var 46 procent i 2022.