Hjælp os med input til arbejdet med læring og patientsikkerhed

29-11-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for et trygt sundhedsvæsen. Vi yder rådgivning, fører tilsyn, udsteder autorisationer, arbejder med utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase og meget mere.

Læring er en vigtig del af arbejdet med patientsikkerhed, og vi vil gerne have input fra alle, der vil hjælpe os med at afklare, hvordan vi bedst kan understøtte læring i sundhedsvæsenet og ældreplejen.

I dette spørgeskema kan du fortælle os, hvad du synes om vores læringsindsatser, og hvordan du mener, vi bør arbejde med læring i fremtiden. Du kan svare, uanset om du arbejder i sundhedsvæsenet eller ældreplejen, er patient, pårørende eller studerende, eller bare interesserer dig for læring og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet og ældreplejen i Danmark.

Spørgeskemaet er åbent til og med den 18. december 2023. 

Gå til spørgeskemaet