Individtilsyn i tal

02-03-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de mere end 320.000 sundhedspersoner, der har dansk autorisation, og har i en ny oversigt gjort nøgletal for individtilsynet tilgængelige.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle landets autoriserede sundhedspersoner. For at give større indblik og gennemsigtighed i omfanget af individtilsynet har vi samlet nøgletal i en ny oversigt på vores Tilsyn. Se fx antallet af tilsynssager og antal udstedte sanktioner.

Tallene viser, at ud af de mere end 320.000 autoriserede sundhedspersoner, modtager mellem 150 og 215 sundhedspersoner årligt en sanktion. Det svarer til mellem 0,5 og 0,7 promille af det samlede antal sundhedspersoner.

Mere end to tredjedele af de sanktioner, som bliver udstedt er begrundet i egnethedsproblemer, dvs. at sundhedspersonen er uegnet til at udøve sit sundhedsfaglige virke, fordi vedkommende har en sygdom eller et misbrug.

"Større transparens om tilsynet har været efterspurgt. Derfor er vi glade for at kunne lægge flere data frem om tilsynet og omfanget af tilsynet. Der er tale om et meget lille antal sundhedspersoner, der har en sanktion fra styrelsen. Når vi sanktionerer er det med til at sikre et trygt sundhedsvæsen både for patienter og sundhedspersonale," siger Dorthe Søndergaard, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om Tilsyn i tal.

Læs mere om tilsyn med sundhedspersoner.