Ny bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser er offentliggjort

26-06-2023

En ny bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser, som gælder fra 1. juli 2023, er blevet offentliggjort. Den nye bekendtgørelse indeholder bl.a. ændrede regler for, hvilke utilsigtede hændelser der er pligt til at rapportere.

Med en ny bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser følger nye regler for, hvilke hændelser du har pligt til at rapportere, når du udfører sundhedsfaglige opgaver i dit arbejde.

Fra 1. juli har du pligt til at rapportere utilsigtede hændelser, som enten havde eller kunne have haft alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten. Derudover er der rapporteringspligt for utilsigtede hændelser, som ikke havde eller kunne have haft alvorlige eller dødelige konsekvenser, men hvor du alligevel tænker, at det kan gavne patientsikkerheden at rapportere dem.

Indtil ændringen af bekendtgørelsen var rapporteringspligten afhængig af, hvor i sundhedsvæsenet, man var ansat. Fra 1. juli 2023 er reglerne ens for alle.

Du kan allerede nu se den nye bekendtgørelse. Ændringerne træder dog først i kraft på lørdag den 1. juli.

Se den nye bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.

Find informationsmaterialer og læs mere om rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser

Hvad er utilsigtede hændelser?

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kaldes det en utilsigtet hændelse (UTH). Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Den kaldes utilsigtet, fordi det ikke var hensigten, at det skulle ske. Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Det står i sundhedsloven, at alle personer, der udfører sundhedsfaglige opgaver i deres arbejde, skal rapportere utilsigtede hændelser.

Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er udelukkende læring, og rapportering af en utilsigtet hændelse må ikke føre til sanktioner.

Se sundhedsloven kap. 61, §198-202