Alle ansøgninger fra sagspuklen er nu behandlet

22-06-2023

Vi har nu førstebehandlet alle ansøgninger fra sagspuklen, der i december 2021 blev opgjort til ca. 4.000 autorisationsansøgninger fra sundhedspersoner, der kommer fra og/eller er uddannet i lande udenfor EU/EØS.

Vi fik i forbindelse med finansloven for 2022 tildelt en bevilling, der gjorde det muligt fra 1. marts 2022 at ansætte nye medarbejdere til at behandle de ca. 4.000 autorisationsansøgninger fra sundhedspersoner, der kommer fra eller er uddannet i lande udenfor EU/EØS. Alle ca. 4.000 ansøgninger er nu førstebehandlet.

Det foreløbige resultat er, at ca. 1.890 af ansøgerne har fået godkendt deres uddannelse og kan gå videre i autorisationsprocessen. Ca. 1.030 ansøgere har fået afslag eller trukket deres ansøgning tilbage, og for ca. 1.090 ansøgere afventer vi yderligere oplysninger for at vurdere, om de kan gå videre i autorisationsprocessen.

Prioritering af nye ansøgninger

Vi har siden december 2021 modtaget yderligere ca. 1.990 ansøgninger fra sundhedspersoner fra lande udenfor EU/EØS. Ca. 230 af disse er allerede blevet sagsbehandlet, fordi vi løbende prioriterer de ansøgere, der har oplyst os om deres danske CPR-nummer og deres bopæl i Danmark. De øvrige ansøgninger sagsbehandler vi i den rækkefølge, vi har modtaget dem.

Autorisationsprocessen

De videre skridt i autorisationsprocessen, når vi har behandlet autorisationsansøgningen og vurderet den udenlandske uddannelse, afhænger af, hvilken faggruppe sundhedspersonen tilhører.

Læs mere om autorisationsprocessen for sundhedspersoner, der kommer fra og/eller er uddannet i lande udenfor EU/EØS her..

For størstedelen af de sundhedspersoner, der kommer fra og/eller er uddannet udenfor EU/EØS, gælder det, at de skal tilegne sig tilstrækkelige danskkundskaber og bestå en prøve i Dansk 3.

Bemærk, at sygeplejersker fra lande eller med uddannelse fra lande udenfor EU/EØS netop er blevet undtaget kravet om at bestå en prøve i Dansk 3 og derfor kan søge evalueringsansættelse, når de har fået vurderet deres uddannelse egnet til afprøvning. Der er aktuelt mere end 940 ansøgere, der har fået godkendt deres uddannelse til afprøvning.

Læs mere om denne ændring i nyheden fra d. 19. juni 2023 her.

Fakta

At få vurderet sin uddannelse egnet til afprøvning betyder, at ansøgers uddannelse i sit væsentligste svarer til en tilsvarende dansk uddannelse.

Den 1. december 2021 havde vi ca. 4.000 ubehandlede ansøgninger fra sundhedspersoner fra og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS.

I forbindelse med aftale om finansloven for 2022 blev der afsat 5,3 mio. kr. i 2022 og 3,3 mio. kr. i 2023 til medarbejderressourcer i Styrelsen for Patientsikkerhed til at nedbringe sagspuklen.

I forbindelse med aftale om akutplan for sygehusvæsenet af 23. februar 2023 blev der afsat yderligere midler i 2023 og 2024 til at nedbringe eksisterende og nye sagspukler, hvilket betød, at der kunne rekrutteres nye medarbejdere til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dermed er der afsat midler både til sagspuklen opgjort per 1. december 2021 og til afvikling af nye ansøgninger modtaget efter 1. december 2021.