Stormen Pia giver risiko for oversvømmelser, som kan give infektioner

21-12-2023

Stormen Pia rammer Danmark torsdag og fredag med vindstød, der kan nå orkanstyrke. Den kraftige storm kan give forhøjede vandstande, der kan resultere i lokale oversvømmelser med sundhedsskadeligt vand.

Stormen Pia rammer torsdag den 21. december og fredag den 22. december Danmark. Den kraftige storm kan blandt andet resultere i forhøjede vandstande, hvilket kan medføre lokale oversvømmelser. Oplever du oversvømmelse fx i din kælder eller have, hvor regnvand eller vand fra vandløb og søer blandes med kloakvand, er det vigtigt, at du tager visse forholdsregler for at undgå at komme i kontakt med sundhedsskadeligt vand.

Kraftigt blæsevejr og regn kan give oversvømmelse i kælder eller have. Med oversvømmelser følger risiko for forurening med kloakvand, der indeholder sundhedsskadelige bakterier og vira. Rammes du af oversvømmelse, er det vigtigt, at du følger en række forholdsregler for kontakt med kloakvand for at undgå infektionsrisici. 

"Bliver man ramt af oversvømmelse, skal man være særligt opmærksom på, om man kommer i kontakt med kloakvand," siger Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætter:

"Kloakvand kan indeholde sundhedsskadelige bakterier, vira og andre mikroorganismer fra menneskers fækalier og rotter. Det kan betyde risiko for infektioner og gener fra mave, tarm og åndedrætsorganer".

Anne Hempel-Jørgensen råder til, at man hurtigst muligt fjerner vand og fugt i boligen for at forebygge vækst af skimmelsvamp. Er der tale om overfladevand eller regnvand i kælder eller den øvrige beboelse, kan det blot tørres op og rengøres med vand og sæbe. Er der tale om overløbende eller indtrængende kloakvand eller kloakslam, kræver det beskyttelse med værnemidler som gummistøvler og langskaftede gummihandsker. Kloakvand bør hverken komme i kontakt med huden, øjne eller mund, og det tøj, der bruges til oprydningsarbejdet, skal vaskes ved så høj temperatur som muligt – helst over 80 grader.

Oversvømmelse kan forurene haven

Har oversvømmelsen givet slam eller sediment i haven, anses det som udgangspunkt ikke for at udgøre en større sundhedsfare. Du skal dog bruge haven med omtanke og være ekstra omhyggelig med de almindelige hygiejniske forholdsregler.

Du skal undgå at få rester af slam eller sediment på huden, i øjne eller mund og huske grundig håndvask og skift af fodtøj, når du går indendørs. Du bør undgå at lade børn lege på nyligt forurenet jord. Forurening i haven fra kloakvand nedbrydes typisk i løbet af nogle uger til få måneder, forklarer Anne Hempel-Jørgensen.

Du kan reducere forureningen ved at spule og vande de områder, hvor du færdes. Er du i tvivl, kan du hente råd om, hvordan du skal forholde dig hos professionelle rengøringsselskaber eller henvende dig hos dit forsikringsselskab.

Læs mere om forholdsregler for oversvømmelse med regnvand og kloakvand