Webinar om journalføring for ergoterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater

Bliv opdateret på de gældende regler om journalføring for ergoterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater på dette webinar.

I anledning af, at der den 1. juli 2021 blev udgivet en ny bekendtgørelse og fem ny sektorspecifikke vejledninger om journalføring, afholdt Styrelsen for Patientsikkerhed et webinar om journalføring for ergoterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater.

På optagelsen fortæller en jurist og en tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed om regler og god praksis for journalføring og svarer på spørgsmål fra deltagerne.