Webinar om generelt informeret samtykke

Hvad betyder de nye regler om generelt informeret samtykke for dit sundhedsfaglige arbejde med varigt inhabile patienter? På dette webinar forklarer jurister fra Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed indholdet af det nye regelsæt, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Den 1. januar 2022 trådte "Bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter" i kraft. De nye regler gør det muligt for repræsentanter for varigt inhabile patienter at give generelt informeret samtykke til en række mindre behandlinger for op til et år ad gangen.

De nye regler supplerer de almindelige regler om konkret informeret samtykke og giver bl.a. sundhedspersoner mulighed for at iværksætte en række bestemte mindre behandlinger af varigt inhabile, så snart behovet opstår, uden at sundhedspersonen skal kontakte patientens pårørende for at indhente et stedfortrædende samtykke forud for hver behandling. Du kan høre mere om reglerne på webinaret.

Se optagelsen af webinaret