Online spørgetime om journalføring for kliniske diætister

I juli 2021 trådte nye regler og vejledninger for journalføring i kraft. I den anledning afholdt vi denne online spørgetime om kliniske diætisters journalføring.