×

Rapportér en utilsigtet hændelse som sundhedsperson

Opdateret 1. november 2018

Som sundhedsperson har du pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), du får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed.

Se hvordan man rapporterer i denne rapporteringsvideo.

Rapportér en utilsigtet hændelse

Informationsfilm

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne forvolde skade på patienten. Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her. Ligeledes skal bivirkninger vedrørende medicin heller ikke rapporteres her. Se også eksempler på utilsigtede hændelser.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet eller i forhold til hvilke typer af hændelser, der er rapporteringspligtige, kan du kontakte superbrugerne i regionen eller kommunen. Du kan finde video-vejledninger på vimeo.com/dpsd/albums, der beskriver de vigtigste elementer i DPSD.

Sagsbehandling

Sagsbehandlingen af de enkelte hændelser foregår lokalt, så der lokalt kan drages læring. Herefter anonymiseres data og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.