Erfaringsopsamling fra tilsyn med smerteklinikker 2023-2024

05-07-2024

I perioden 2023-2024 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 23 sundhedsfaglige tilsyn med smerteklinikker.

På tværs af de 23 sundhedsfaglige tilsyn med smerteklinikker, der blev gennemført i 2023-2024, var der relativt få uopfyldte målepunkter. De målepunkter, der ikke var opfyldt på alle behandlingssteder, handlede primært om manglende eller utilstrækkelige instrukser.

I erfaringsopsamlingen fra tilsynene har vi samlet resultater og observationer fra tilsynene.

Læs erfaringsopsamlingen fra sundhedsfaglige tilsyn med smerteklinikker 2023-2024