Kliniske diætistklinikker: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

11-09-2019

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 47 sundhedsfaglige tilsyn med kliniske diætistklinikker. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som vi har identificeret på baggrund af tilsynene.

Få inspiration til mere læring og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om kliniske diætistklinikker.