Psykiatriske sygehuse: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

04-10-2019

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 55 sundhedsfaglige tilsyn på psykiatriske sygehuse. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som vi har identificeret på baggrund af tilsynene.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om psykiatriske sygehuse.