Genoptræningscentre: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

02-10-2019

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 97 sundhedsfaglige tilsyn med genoptræningscentre. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som vi har identificeret på baggrund af tilsynene.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om genoptræningscentre.