Somatiske sygehuse: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

19-11-2019

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 32 sundhedsfaglige organisatoriske tilsyn med somatiske sygehuse. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som vi har identificeret på baggrund af tilsynene.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om somatiske sygehuse.