Hjemmepleje og hjemmesygepleje: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

18-11-2019

I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 143 sundhedsfaglige tilsyn med hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som vi har identificeret på baggrund af tilsynene.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om hjemmepleje og hjemmesygepleje.