Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2018

19-03-2019

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed opnåede i 2018 86 procent målopfyldelse i resultatkontrakten, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport for 2018