Årsberetning om væv og celler for 2016

03-05-2019

I 2016 havde i alt 52 vævscentre og 27 gynækologiske klinikker tilladelse til at håndtere humane væv og celler. Antallet af vævscentre er opgjort pr. tilladelse, selvom et vævscenter kan råde over flere sites og flere forskellige typer af væv og celler. Desuden kan et vævscenter have tilladelse til at udføre testning i eget regi, da testning med henblik på frigivelse af humane væv og celler er påkrævet i henhold til Vævsloven.

Læs årsrapporten for 2016 om humane væv og celler