Årsberetning om humane væv og celler 2017

03-05-2019

I 2017 havde i alt 53 vævscentre og 27 gynækologiske klinikker tilladelse til at håndtere humane væv og celler. Antallet af vævscentre dækker dels antallet af vævscentre pr. 1. januar 2017 og dels vævscentre, der fået tilladelse i løbet af 2017. Antallet af vævscentre er opgjort pr. tilladelse, selvom et vævscenter kan råde over flere sites og flere forskellige typer af væv og celler. Desuden kan et vævscenter have tilladelse til at udføre testning i eget regi, da testning med henblik på frigivelse af humane væv og celler er påkrævet i henhold til Vævsloven.

Læs årsrapporten om væv og celler 2017