Redegørelse for blodproduktområdet 2018

12-08-2019

Denne redegørelse for blodproduktområdet indeholder oplysninger om de fem blodcentres tappevirksomhed. Den beskriver bl.a. bloddonorer, fuldblods- og plasmaferesetapninger, udviklingen i antallet af transfusioner, anvendelsesprofiler for henholdsvis erytrocyt-, trombocyt- og plasmaenheder og mængden af plasma leveret til viderefremstilling af plasmaderivater (immunglobulin til intravenøs/subkutan og albumin).

Blodbankregionerne har pligt til at indberette fund af smittemarkører og tilbagekaldelser af blodkomponenter, samt alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. En opsummering af disse er inkluderet i redegørelsen.

Læs redegørelse for blodproduktområdet 2018