Patientsikkerhedsrapporten - Bidrag fra sundhedsvæsenet 2018

13-08-2019

Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2018 indeholder lokale patientsikkerhedsinitiativer, som alle landets kommuner og regioner har meldt ind til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rapporten rummer således nye tendenser og initiativer på patientsikkerhedsområdet fra hele sundhedsvæsenet. Patientsikkerhedsrapporten er et læringsredskab for sundhedsvæsenet, som giver overblik over lærings- og forbedringspotentialer, så nyttig viden og erfaringer kan komme ud og gøre gavn, der hvor patienterne er.

Patientsikkerhedsrapporten er opbygget, så den er overskuelig at navigere i, og så alle indsatser har en kontaktperson, der kan kontaktes for viden om den pågældende indsats. I 2018-rapporten er der særligt fokus på risikosituationslægemidler, patientovergange og UTH’er.

Læs mere om projekterne i Patientsikkerhedsrapporten 2018