Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018

05-04-2019

Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018 viser, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er stabilt i forhold til 2017 med knap 200.000 rapporter. Langt de fleste rapporter kommer fra sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet.

I 2018 har Styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på patienter og pårørendes mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Selve rapporteringssystemet er gjort mere simpelt, og det er nu lettere for patienter og pårørende at rapportere en hændelse. Desuden har styrelsen sammen med de fem regioner lanceret en kampagne for at gøre patienter og pårørende opmærksom på muligheden for at rapportere utilsigtede hændelser.

Læs mere i årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018