Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2014

06-04-2015

Der blev i 2014 rapporteret godt 182.000 utilsigtede hændelser.

DPSD årsberetningen for 2014 er delt i to publikationer:

DPSD Årsberetningen 2014 indeholder en opgørelse over Patientombuddets læringsaktiviteter, herunder publikationer, partnerskaber, undervisningsaktiviteter og tal fra 2014.

Bidrag fra sundhedsvæsenet 2014 indeholder oplysninger om kommuners-, regioners- og private sygehuses lokale patientsikkerhedsarbejde.