Invitation til webinar: Få styr på de nye journalføringsregler

10-09-2021

Den 1. juli 2021 trådte nye journalføringsregler i kraft. Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer sundhedspersoner til webinar om journalføring efter de nye regler.

Styrelsen for Patientsikkerhed afholder henover efteråret en række webinarer om de nye journalføringsregler, der trådte i kraft den 1. juli 2021.

Hvert webinar er udformet til en specifik faggruppe og vil indføre deltagerne i, hvad der gør sig gældende for deres fagområde, og hvad man især bør være opmærksom på med sin journalføring.

Til alle webinarer vil der deltage en tilsynsførende og en jurist fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som også vil kunne svare på spørgsmål om de vigtigste ændringer og præciseringer i de nye journalføringsregler.

Webinarerne vil understøtte ledelser og autoriserede sundhedspersoner i arbejdet med at føre patientjournal. Alle webinarer bygger på det vejledningsmateriale, som Styrelsen for Patientsikkerhed allerede har udgivet til 20 specifikke faggrupper.

Hvornår bliver der holdt et webinar for din faggruppe?

Følgende webinarer er fastsat til at blive afholdt i efteråret. Læs mere om de enkelte webinarer og følg webinarene på siderne her:

Foruden vejledningsmaterialer har alle faggrupper deres egen indgang til journalføring på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Find information målrettet din faggruppe her