Styrelsen for Patientsikkerhed søger chef til ny ældreenhed

06-10-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed opretter en ældreenhed og søger en chef for den nye enhed. Enheden skal styrke styrelsens indsats på ældreområdet, herunder styrelsens opgave med at føre ældretilsyn.

Med oprettelsen af en ny ældreenhed opruster Styrelsen for Patientsikkerhed arbejdet med at føre tilsyn på ældreområdet. Enheden skal være med til at arbejde for, hvordan tilsynet med ældreplejen kan gøres endnu bedre.

Den nye ældreenhed skal samle styrelsens indsats på ældreområdet og vil ud over ældretilsynet også arbejde med bekymringshenvendelser og læring på området.

"Det er særlig vigtigt, at vi styrker ældretilsynet og vurderer, om de ældre får den sociale- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, som de har behov. Vi har at gøre med borgere, som helt eller delvist er ude af stand til selv at gøre opmærksom på eventuelle problematiske forhold. Den nye enhed giver os mulighed for at styrke vores fokus på ældretilsynet og indgå i et tæt samarbejde med Social- og Ældreministeriet om deres nye opgaver. Det ser jeg meget frem til," siger Dorthe Eberhardt Søndergaard, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen opfordrer alle interesserede med den relevante erfaring til at søge stillingen som chef for ældreenheden i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Find stillingsopslaget i linket her.

Læs mere om ældretilsynet i linket her.

  • Sager inden for ældreområdet er pr. 21. januar 2021 blevet overført til Social- og Ældreministeriet.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed har siden 2018 ført tilsyn på ældreområdet.
  • Ældretilsynet efter serviceloven §§ 83 – 87 forbliver hos Styrelsen for Patientsikkerhed men vil fremadrettet foregår under social- og ældreministerens ansvar.