COVID-19: Styrelsen for Patientsikkerhed genoptager de planlagte tilsyn

05-10-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har genoptaget de planlagte sundhedsfaglige tilsyn, der pga. COVID-19 har været aflyst for en periode.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager igen stikprøvebaserede organisatoriske tilsyn, efter at styrelsen i 2020 måtte aflyse størstedelen af de planlagte tilsyn pga. COVID-19. Der er i hele perioden blevet udført reaktive tilsyn på baggrund af indkommende bekymringshenvendelser og indberetninger.

"Vi genoptager nu den del af vores tilsynsvirksomhed, der indeholder de planlagte stikprøvebaserede tilsyn. I første omgang vil vi gennemføre tilsyn på plejeområdet, bostedsområdet, almen praksis, tandklinikker og kosmetologiske behandlingssteder," siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

På grund af det lave antal planlagte tilsyn at rapportere fra i 2020, vil erfaringerne fra tilsynene ikke blive udgivet særskilt erfaringsopsamlinger for 2020, men indgå i andre sammenhænge – og for nogle områder indgå i erfaringsopsamling for 2020-2021.