Ny bekendtgørelse om journalføring er offentliggjort

24-06-2021

Den nye journalføringsbekendtgørelse er nu offentliggjort på retsinformation.dk. Når bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2021, vil Styrelsen for Patientsikkerhed også udgive vejledningsmateriale, så autoriserede sundhedspersoner i hele sundhedsvæsenet kan få hjælp til at journalføre efter de nye regler.

Den 1. juli 2021 træder en ny bekendtgørelse om sundhedspersoners patientjournaler i kraft. Bekendtgørelsen har været i høring og er nu offentliggjort på retsinformation.dk. Dermed kulminerer det arbejde, der blev sat i gang i 2018, da det daværende Sundheds- og Ældreministeriet med bred deltagelse af sundhedsområdets parter nedsatte en arbejdsgruppe om journalføring.

Arbejdsgruppen konkluderede, at der var behov for at ændre og opdatere bekendtgørelsen på en række punkter. Der blev også fundet behov for at udgive i alt fem nye sektorspecifikke uddybende vejledninger om korrekt og nødvendig journalføring for at understøtte og styrke journalføringspraksis på tværs af hele sundhedsvæsenet.

"Det har været en lang, men god proces – og vi glæder os over, at vi nu står med en ny journalføringsbekendtgørelse. Journalen er et vigtigt arbejdsredskab for alle sundhedspersoner og helt centralt i forhold til patientsikkerheden. Journalføring skal være lettere at gå til for alle, der har journalføringspligt. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor vejledninger på vej, der er målrettet og udarbejdet i samarbejde med de enkelte sundhedsområders fagorganisationer. De nye regler for journalføring skal give mening i praksis for det enkelte fagområde", siger Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vejledninger for hele sundhedsvæsenet på vej

For første gang kommer der sektorspecifikke vejledninger i journalføring, der dækker alle områder i sundhedsvæsenet. Indtil nu har der alene været udgivet en vejledning om sygeplejefaglig journalføring, og denne opdateres også med virkning fra 1. juli 2021.

Vejledningerne forventes at blive udgivet 1. juli 2021

Udformningen af vejledningerne er blevet til i samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og de enkelte sundhedsområders fagorganisationer. Det er sket gennem en række arbejdsgrupper, der har haft til formål at sikre, at vejledningerne bliver brugbare og giver mening i sundhedspersonalets dagligdag.

Her kan du se den nye journalføringsbekendtgørelse