Mulighed for at søge pulje til forskning i alternativ behandling

08-07-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede til at søge pulje til forskning af alternativ behandling.

I finansloven for 2018 var der afsat en pulje på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling. Primo 2019 udmøntede styrelsen knap 2.5 mio. kr. til to projekter og har sidenhen også fået knap 1 mio. kr. retur, som var tilovers fra forskningsprojekter, der i sin tid fik midler fra puljen. Derfor er der nu igen mulighed for at søge midler til forskningsindsatser eller ph.d.-projekter, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser.

Puljen kan søges af interessenter, som fx patientforeninger og brancheforeninger for alternative behandlere, der indgår i partnerskaber med forskningsinstitutioner, samt det etablerede sundhedsvæsen. Enkeltpersoner kan ikke søge. Fokus er på brobygning mellem konventionel og alternativ/komplementær behandling, derfor skal både sundhedsvæsenet og alternative behandlere være repræsenteret i hvert projekt.

Du kan læse mere om krav til ansøgning og mulighed for rådgivning her.