COVID-19: Yderligere tiltag iværksættes for at bringe smittespredningen i Aarhus under kontrol

07-08-2020

Situationen i Aarhus er tiltagende alvorlig. Der er i denne uge indtil videre registreret 150 smittede i Aarhus Kommune. Derfor iværksættes der nu yderligere tiltag, så smittespredningen kan bringes under kontrol.

"Udviklingen i Aarhus Kommune kalder på konsekvent handling. Derfor sætter vi massivt ind med lokale tiltag, så udviklingen kan vendes. Der er tale om en målrettet lokal indsats, og jeg opfordrer alle i Aarhus til at følge anbefalingerne," siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Statens Serum Institut vurderer, at situationen i Aarhus er bekymrende, fordi der er tegn på mange mindre, geografisk spredte udbrud.

"Der er i øjeblikket øget spredning af COVID-19 i samfundet. Særligt i Aarhus er der grund til bekymring og yderste agtpågivenhed hos alle. Udviklingen gør, at der nu iværksættes yderligere tiltag, så udbruddet i hele kommunen kommer under kontrol. Det er altså lige nu, i dag, at vi alle skal tage ansvar og tilpasse vores adfærd til den alvorlige situation, vi står i," siger overlæge Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Følgende tiltag er allerede iværksat: mobile testenheder, test af plejepersonale og sundhedspersonale, besøgsrestriktioner, forstærket politiindsats med fokus på forsamlinger og sikring af isolationsfaciliteter. I dag supplerer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Aarhus Kommune med ti yderligere tiltag, som er vurderet nødvendige i indsatsen for at få udbruddet i Aarhus under kontrol. Tiltagene vil foreløbigt gælde de næste 14 dage. 

Tiltagene er:

  • Krav om brug af mundbind i forbindelse med kollektiv transport
  • Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige
  • Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang
  • Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag i forbindelse med indkøb
  • Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet
  • Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsens gode råd for afholdelse af private fester
  • Anbefaling om, at fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage
  • Anbefaling om, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser, aflyses eller udskydes
  • Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs
  • Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus.

Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, har en kraftig opfordring til borgerne:

"Det er nu, det gælder! Situationen med det stigende smittetryk i Aarhus er særdeles alvorlig og kræver opmærksomhed og handling fra os alle. Jeg skal derfor opfordre til, at alle borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger m.v. følger de nye anvisninger og anbefalinger, vi har aftalt med de statslige myndigheder. Enhver har et ansvar i kampen mod corona-epidemien. Kun ved en stærk, fælles indsats kan vi begrænse smitten!"