Styrelsen for Patientsikkerhed nedlægger srab.dk

13-09-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at nedlægge hjemmesiden srab.dk og igangsætte en ny indsats for at informere borgere om patientsikkerhed ved alternativ behandling.

Fra 16. september vil man ikke længere kunne finde information om alternativ behandling på hjemmesiden srab.dk. Det skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at lukke siden.

I stedet vil styrelsen lancere en informationsindsats, der skal vejlede om, hvad man som patient selv kan være opmærksom på, hvis man overvejer at bruge alternativ behandling.

"Fremover vil man ikke kunne finde information om forskellige alternative behandlingsformer eller kontakt til alternative behandlere i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed," siger Bente Møller, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed og formand for Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling.

"Vi glæder os til at lancere en informationsindsat, der i tråd med vores myndighedsopgave fokuserer på at understøtte patientsikkerheden i forbindelse med alternativ behandling," siger hun.

Styrelsens kommende informationsindsats vil blandt andet indeholde råd til, hvad man som patient skal være opmærksom på, hvis man overvejer at bruge alternativ behandling.

Srab.dk er hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerheds råd vedr. Alternativ Behandling, som består af medlemmer fra blandt andre Lægeforeningen, patientforeninger og en række brancheforeninger for alternative behandlere.

Beslutningen om at nedlægge srab.dk er taget i foråret 2019 og træder i kraft 16. september 2019.

Styrelsens kommende informationsindsats om patientsikkerhed ved alternativ behandling vil blive lanceret i efteråret 2019.